Hà Tiên thập cảnh khúc vịnh

Hà Tiên thập cảnh khúc vịnh  (1960) 
của Mạc Thiên Tứ

Hà Tiên thập cảnh khúc vịnh, tên gốc là Hà Tiên Quốc âm thập vịnh tức Vịnh mười cảnh đẹp Hà Tiên bằng Quốc âm, là tên một tập thơ chữ Nôm do Mạc Thiên Tứ sáng tác tại Hà Tiên (Việt Nam). Tập thơ được thi sĩ Đông Hồ phát hiện và công bố vào năm 1960. Theo ông, thì mười bài thơ Nôm trong thi phẩm này, hầu hết đều theo vần và đầu đề của mười bài thơ Hán, nên rất có thể Hà Tiên thập cảnh khúc vịnh được tác giả làm sau khi tập thơ chữ Hán là Hà Tiên thập vịnh đã cơ bản hoàn thành.

Tác phẩm Sửa đổi

 

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.