Giang hồ mãn địa nhất ngư ông

                 I
Núi đó ai đây bể đó ai?
Giang hồ đầy đất một cha chài.
Mênh mông nước bạc trời mù tít,
Đủng đỉnh thuyền câu lão sống dai.
Trước mắt đã làm cơ tạo hóa
Trong tay chi sót ngòn cò trai?
Từng phen ghềnh thác, từng giông tố?
Nhắm cuộc năm châu tủm tỉm cười.

                 II
Tai nón kia kìa đó biết ai?
Giang hồ đầy đất một cha chài.
Nhà trên mặt nước mênh mông biển,
Chài giữa lòng sông ngất ngưởng trời.
Đã kiếp trong đời mong gánh vạn,
Phải gan đầu gió vững phân mười.
Rày mai kiếm cách câu cho thú
Bắt lũ kình nghê nhốt lại chơi.