Bản mẫu:Phải

{{{1}}}

Bản mẫu này canh văn bản về phía phải. Để nổi chữ về phía bên phải mà không làm thay đổi canh lề, hãy dùng {{nổi phải}}