Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]


Cách sử dụngSửa đổi

Bản mẫu này canh văn bản về phía phải mà không làm thay đổi canh lề. Để canh văn bản về phía phải, hãy dùng {{phải}}