Bản mẫu:Khối phải

{{{1}}}
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]


Cách sử dụngSửa đổi

Bản mẫu này đặt khối chữ về phía bên phải của trang, mà không ảnh hưởng đến canh lề bên trong khối đó.

So sánh {{Khối phải}} và {{phải}}

Bản mẫu này giữ nguyên canh lề văn bản (thường là trái), nhưng chuyển toàn bộ khối chữ sang bên phải. Để thay thành canh lề phải, dùng {{phải}}.

Khối phải
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Aenean commodo ligula eget dolor.

Aenean massa.
Phải

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor.

Aenean massa.


Tham sốSửa đổi

Khi cần cố định chiều rộng khối, dùng tham số tùy chọn {{{rộng}}}.

{{khối phải|rộng=300px|Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.<br/>
Aenean commodo ligula eget dolor.

Aenean massa.}}


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Aenean commodo ligula eget dolor.

Aenean massa.

Để dời toàn bộ khối lùi sang trái, dùng tham số {{{dời}}}:

{{khối phải|dời=4em|Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.<br/>
Aenean commodo ligula eget dolor.

Aenean massa.}}


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Aenean commodo ligula eget dolor.

Aenean massa.

Để canh lề nội dung của khối, có thể dùng tham số {{{canh}}} với nội dung là (trái, phải, giữa):

{{khối phải|canh=giữa|Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.<br/>
Aenean commodo ligula eget dolor.

Aenean massa.}}


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Aenean commodo ligula eget dolor.

Aenean massa.