Bản mẫu:Cỡ chữ 90%

(Đổi hướng từ Bản mẫu:Cc90)
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách dùng Sửa đổi

Bản mẫu này tạo ra văn bản bằng 90% kích thước thông thường.

{{Cỡ chữ 90%|Văn bản ở đây}}

Nó cũng tạo ra các thông số đi kèm như sau:

  • font-size:90%
  • line-height:125%
  • padding-top:.50em
  • padding-bottom:.50em
  • Tắt: {{cc90}}
 

 
Bản mẫu này cũng có ở dạng mở và đóng khi <div> cần kéo dài giữa nhiều trang trong không gian Trang.

Ví dụ Sửa đổi

Chuẩn
{{cỡ chữ 90%|{{lorem ipsum}}}}
{{cc90|{{lorem ipsum}}}}
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Với định dạng đóng mở
{{cỡ chữ 90%/đ}}{{lorem ipsum}}{{lorem ipsum}}{{cỡ chữ 90%/c}}
{{cc90/đ}}{{lorem ipsum}}{{lorem ipsum}}{{cc90/c}}
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

So sánh Sửa đổi

Văn bản chưa thay đổi Văn bản có bản mẫu
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Bản mẫu liên quan Sửa đổi