Biên dịch:Bùi Viên cựu trạch ca

(Đổi hướng từ Bùi Viên cựu trạch ca)
Bùi Viên cựu trạch ca - 裴園舊宅歌
của Nguyễn Khuyến, do Wikisource dịch từ Văn ngôn
Tác giả tự dịch bài này ra chữ Nôm với nhan đề Trở về vườn cũ.
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa Bản dịch của Wikisource

裴園吾舊宅,
四十年今日賦歸來。
松松竹竹梅梅,
飄然有丘壑林泉之逸趣。
彭澤素琴吟舊句,
溫公尊酒樂餘春。
東風回首淚沾巾,
渺茫際滄海桑田經幾度。
君莫嘆魯侯之不過,
如鬅鬙白髮後何為?
歸去來兮胡不歸!

Bùi Viên ngô cựu trạch
Tứ thập niên kim nhật phú quy lai
Tùng tùng, cúc cúc, mai mai
Phiêu nhiên hữu khâu, hác, lâm, tuyền chi dật thú
Bành Trạch[1] tế cầm ngâm cựu cú,
Ôn Công[2] tôn tửu lạc dư xuân
Đông phong hồi thủ lệ triêm cân,
Điều mang tế, thương hải tang điền kinh kỷ độ
Quân mạc thán Lỗ hầu[3] chi bất ngộ
Bằng tăng bạch phát phục hà vi?
Quy khứ lai hề, hồ bất quy

Bài ca trở về vườn cũ
Vườn Bùi, nhà ta cũ
Sau bốn mươi năm nay trở về
Thông bên thông, cúc bên cúc, mai bên mai
Thơ vịnh, có cái thú núi, khe, rừng, suối
Bành Trạch gảy đàn, hát câu hát cũ
Ôn Công nâng rượu vui ngày xuân thừa thãi
Ngoảnh đầu nhìn ngọn gió đông, lệ đằm khăn
Trong cõi mông lung, cuộc dâu bể đã bao lần thay đổi
Xin bác đừng than không gặp được Lỗ hầu
Tóc bạc đầy đầu còn làm gì được nữa
Đi về đi thôi, tại sao chưa về?

Trở về vườn cũ
Vườn Bùi quê cũ
Sau bốn mươi năm nay chủ lại trở về
Thông thông, cúc cúc, mai mai bầu bạn lại gần kề
Như rừng suối, núi khe quen thú
Bành Trạch đàn ca câu thơ cũ
Ôn Công xuân muộn uống tiêu sầu
Trước gió đông, gạt lệ ngoái đầu
Đời dâu bể đã bao lần thay đổi
Đừng than thở so Lỗ hầu chưa tới
Làm gì đây, đầu rối, tóc pha sương,
Về thôi, sao vẫn ngập ngừng?

   
Chú thích

  1. Tức Đào Tiềm
  2. Tức Tư Mã Quang
  3. Tức Lỗ Bình Công


   Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:
 

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1929, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.

 
Bản dịch:
 

Tác phẩm này được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công-Chia sẻ tương tự 3.0 Chưa chuyển đổi, cho phép sử dụng, phân phối, và tạo tác phẩm phái sinh một cách tự do, miễn là không được thay đổi giấy phép và ghi chú rõ ràng, cùng với việc ghi công tác giả gốc.

 
 

Tác phẩm này được phát hành theo các điều khoản của Giấy phép Tài liệu Tự do GNU.


 

Điều khoản sử dụng của Wikimedia Foundation yêu cầu văn bản được cấp phép theo GFDL được nhập sau tháng 11 năm 2008 cũng phải cấp phép kép với một giấy phép tương thích khác. "Nội dung chỉ khả dụng trong GFDL không được phép" (§7.4). Điều này không áp dụng cho phương tiện phi văn bản.