Đề cây hoàng mai ở trước bia cô Ấu Triệu

Đề cây hoàng mai ở trước bia cô Ấu Triệu[1]  (1937) 
của Phan Bội Châu

May sao hoàng chủng trổ ra mầy[2]
Muôn tía nghìn hồng nhượng bậc thầy!
Sẵn chất vàng mười chi lọ nhuộm?
Thấy ai trắng nhất, chẳng hề say.[3]
Trước mồ liệt nữ chung hồn phách.
Trên bảng khôi nguyên trổ mặt mày.
Ai hỡi tìm xuân, này sẽ bảo:
Xuân thay, bản sắc chẳng hề thay!

   
Chú thích

  1. Nữ chí sĩ Lê Thị Đàn.
  2. Hoàng chủng: giống cây trổ sắc (hoa) vàng, ngụ ý nói giống da vàng.
  3. Không ham hố sắc trắng kẻ khác (nghĩa bóng: không say - vì mê thích hoặc vì ngã lòng - trước bọn người da trắng).