Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Trợ giúp:Trang Mục lục”

(Trang mới: “{{Đầu đề quy trình | tựa đề = Trang Mục lục | đề mục = | trước = Trợ giúp:Hiệu đính | sau = | viết tắt = H:ML | ghi chú = Hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng trang Mục lục. Xem thêm Trợ giúp:Dành cho người mới bắt đầu: Trang Mục lục để có cái nhìn tổng quát về các trang Mục lục. }} {{đang dịch}} == Trang Mục lục và kh…”)
 
Trước khi tạo được một trang mục lục, bạn phải tải lên một bản quét trước. Bản quét tác phẩm có thể là định dạng DjVu hoặc PDF. Các tập tin này cần được tải lên Wikimedia Commons thay vì Wikisource.
 
Một trang mục lục mới phải được tạo ra cho từng tác phẩm muốn chuyển tự. Khi tạo một trang mục lục từ tập tin quét, tên của trang phải trùng chính xác với tên tập tin ngoại trừ phần tiền tố không gian trang. Ví dụ, nếu tên của trang quét, sau khi tải lên, là "Tập tin:Sách của tôi.djvu" thì trang mục lục ''phải là'' "Mục lục:Sách của tôi.djvu". Lưu ý rằng ''chỉ'' có tiền tố là bị thay đổi (từ "Tập tin" sang "Mục lục"). Bất kỳ thay đổi nào khác cũng sẽ làm cho trang mục lục không hoạt động đúng.
Để tạo một trang mục lục từ các hình ảnh For creating an index page using individual images, please see below.
 
Do đó, một số cách để tạo trang mục lục là:
A new index page must be created for every new transcription. Index pages are created in the same way as any other page. Some ways to create an index page are:
# FromTừ thetrang filetập pagetin (makinghãy surechắc thatchắn youbạn aređang on Wikisource andchứ notkhông phải Wikimedia Commons), changethay thetiền tố "FileTập tin:" prefix in thetrong url tothành "IndexMục lục:", gođi tođến thattrang pageđó and selectchọn "CreateTạo trang".
# Nhập tên trang mục lục vào ô tìm kiếm, trong kết quả tìm kiếm, nhấn vào liên kết đỏ với tên tựa đề.
# Enter the name of the index page in the search box then, on the search results, click the red link with this title.
# Foo
 
Nếu bạn bật JavaScript trong trình duyệt, trang mục lục mới sẽ trông không giống như một trang wiki thông thường. Một loạt các ô để điền sẽ xuất hiện thay vì một hộp sửa đổi duy nhất (xem hình). Mỗi một ô văn bản là một tham số được mô tả bên dưới; phần lớn sẽ được để trống nhưng một số sẽ được điền sẵn tự động. Một số tham số sẽ thay đổi hoặc hỗ trợ cho quá trình chuyển tự và hiệu đính; các tham số khác chứa các thông tin cơ bản và liên kết để di chuyển giữa các trang.
When creating an index page from a scan file, the name of the page must exactly match the name of the file except for the namespace prefix. For example, if the name of a scan, following upload, is "File:My book.djvu" then the index page ''must be'' "Index:My book.djvu". Note that ''only'' the prefix has changed (from "File" to "Index"). Any other changes will prevent the index page from working correctly.
 
Các mẫu khung điền này dựa trên bản mẫu mục lục. Nếu bạn tạo hoặc sửa đổi một trang khi tắt JavaScript, bạn sẽ thấy một hộp sửa đổi bình thường với bản mẫu mục lục. Bạn có thể điền và sử dụng bản mẫu như bất kỳ [[Trợ giúp:Bản mẫu|bản mẫu]] nào khác tại đây.
If you have JavaScript enabled on your browser, the new index page will not look like a normal wiki page. It will have a series of text fields instead of a single edit box (see image). Each text field is a parameter that are described below; most will be blank but a few are pre-filled automatically. Some of these parameters alter or support the process of transcription and proofreading; other parameters contain metadata and navigation links.
 
Trang mục lục có thể được lưu lại. Bạn có thể điền vào bất kỳ ô nào trước và sau khi lưu trang.
This is based on the index template. If you create or edit the page with JavaScript disabled, you will see a normal wiki edit box containing the index template. This can be completed and used in the same way as any other [[Help:Templates|template]].
 
The index page can be saved at this point. Any and all fields can be filled before saving and at any time in the future.
 
== Parameters ==