Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Đầu đề”

n
tạm thời dùng không gian chính khi vẫn chưa có không gian "Tác gia"
n
n (tạm thời dùng không gian chính khi vẫn chưa có không gian "Tác gia")
|-
|class="header_backlink" | {{#if:{{{previous|{{{trước|}}}}}}|<span id="headerprevious">←{{{previous|{{{trước}}}}}}</span>}}
|class="header_title" | '''<span id="header_title_text">{{{title|{{{tựa đề|Vô đề}}}}}}</span>''' {{#if:{{{override_author|{{{ghi đè tác giả|}}}}}}|<br /><i><span id="header_author_text">{{{override_author|{{{ghi đè tác giả}}}}}}</span></i>|{{#if:{{{author|{{{tác giả}}}}}}|{{#if:{{{section|{{{phần|}}}}}}| |<br/>}}<i>của {{#ifeq:{{#expr:{{{author|{{{tác giả}}}}}}}}|<strong class="error">Lỗi biểu thức: Không hiểu dấu "["</strong>|{{{author|{{{tác giả}}}}}}</i>|{{#ifeq:{{lc:{{{override_author|{{{author|{{{ghi đè tác giả|{{{tác giả|}}}}}}}}}}}}}}|không rõ|<span id="header_author_text">Không rõ</span>|[[Tác gia:{{{author|{{{tác giả}}}}}}|<span id="header_author_text">{{{author|{{{tác giả}}}}}}</span>]]}}}}</i>}}}}{{#if:{{{year|{{{năm|}}}}}}|<span style="color:#999999">, năm {{{year|{{{năm}}}}}}</span>}}{{#if:{{{translator|{{{dịch giả|}}}}}}|{{#switch:{{lc:{{{translator|{{{dịch giả|}}}}}}}}
| ? =&nbsp;([[:Thể loại:Đề nghị xóa/Không rõ dịch giả|không rõ dịch giả]])
| không rõ =, ''không rõ dịch giả''
| không được nhắc tới =, ''dịch giả không được nhắc tới''
| wikisource =<i>, người dịch: [[Wikisource:Biên dịch|<span id="header_translator_text">Wikisource</span>]]</i>{{#ifeq:{{BASEPAGENAME}}|{{PAGENAME}}|[[Thể loại:Biên dịch Wikisource]]}}
|<i>, người dịch: {{#ifeq:{{#expr:{{{translator|{{{dịch giả}}}}}}}}|<strong class="error">Lỗi biểu thức: Không hiểu dấu "["</strong>|{{{translator|{{{dịch giả}}}}}}</i>|[[Tác gia:{{{translator|{{{dịch giả}}}}}}|<span id="header_translator_text">{{{translator|{{{dịch giả}}}}}}</span>]]</i>}}
}}}}{{#ifeq:{{lc:{{{override_translator|{{{ghi đè dịch giả|người dịch: {{{override_translator|{{{ghi đè dịch giả|}}}}}}}}}}}}}}}}{{#if:{{{section|{{{phần|}}}}}}|<br /><span id="header_section_text">{{{section|{{{phần|}}}}}}</span>}}
|class="header_forelink" | {{#if:{{{next|{{{sau|}}}}}}|<span id="headernext">{{{next|{{{sau}}}}}}→</span>}}