Khác biệt giữa các bản “Trang:Viet Nam Su Luoc.djvu/36”

n
→‎top: xóa khoảng trắng cuối trang, replaced:  <noinclude> → <noinclude> using AWB
(Pywikibot touch edit)
n (→‎top: xóa khoảng trắng cuối trang, replaced:  <noinclude> → <noinclude> using AWB)
 
Thân trang (sẽ được nhúng):Thân trang (sẽ được nhúng):
Dòng 13: Dòng 13:
 
Đến khi xa giá về, Trịnh Tùng đem các quan đi đón mừng rồi sai Công-bộ tả-thị-lang Phùng khắc Khoan 馮 克 寬 làm Chánh-sứ, quan Thái-Thường tự-khanh Nguyễn nhân Thiệm 阮 仁 贍 làm phó sứ, đem đồ lễ sang Yên-kinh cống nhà Minh và xin phong.
 
Đến khi xa giá về, Trịnh Tùng đem các quan đi đón mừng rồi sai Công-bộ tả-thị-lang Phùng khắc Khoan 馮 克 寬 làm Chánh-sứ, quan Thái-Thường tự-khanh Nguyễn nhân Thiệm 阮 仁 贍 làm phó sứ, đem đồ lễ sang Yên-kinh cống nhà Minh và xin phong.
   
Vua nhà Minh chỉ phong cho vua Thế-tông làm An-nam Đô-thống-sứ. Ông Phùng khắc Khoan dâng sớ tâu rằng : « Đô-thống-sứ là chức cũ của họ Mạc, chứ vua nước Nam là dòng dõi họ Lê, mà phong cho chức ấy thì không xứng-đáng ».&nbsp;
+
Vua nhà Minh chỉ phong cho vua Thế-tông làm An-nam Đô-thống-sứ. Ông Phùng khắc Khoan dâng sớ tâu rằng : « Đô-thống-sứ là chức cũ của họ Mạc, chứ vua nước Nam là dòng dõi họ Lê, mà phong cho chức ấy thì không xứng-đáng ».
1.603

lần sửa đổi