Khác biệt giữa các bản “Wikisource:Phủ nhận chung”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
}}
 
'''Xin hãy đọc lời phủ nhận chung này một cách cẩn thận.''' Để cho đơn giản, ''Wikisource'' (hoặc ''dự án này'', ''chúng tôi'', v.v.) được dùng để chỉ các tác giả, người đóng góp nội dung, nhà tài trợ, hoặc bất kỳ người nào khác có liên hệ đến website Wikisource (trong đó có Tổo chứcpho Wikimediaco Foundationlien quan).
 
==Lời phủ nhận==
Người dùng vô danh