Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Đầu đề”

không có tóm lược sửa đổi
-->|{{đầu đề/năm<!--
-->|{{{year|{{{năm}}}}}}<!-- không thay đổi dữ liệu nhập của người dùng
-->|noprintkhông in ={{#if:{{{noyear|{{{không năm|}}}}}}|1|0}}<!-- gửi 1 nếu "không năm" được gọi và 0 nếu ngược lại
-->|nocat không thể loại={{#ifeq:{{{disambiguation|{{{định hướng|}}}}}}|có<!--
-->|1<!-- gửi 1 nếu là trang định hướng và 0 nếu không, trừ khi...
-->|{{#if:{{{noyearcat|{{{không thể loại năm|}}}}}}<!--