Khác biệt giữa các bản “Phép giảng tám ngày/Ngày thứ nam”

n
ct
(←Trang mới: “{{đầu đề | tựa đề = ../ | tác giả = Alexandre de Rhodes | dịch giả = | năm = | phần = Ngày thứ năm: Một Đức Ch…”)
 
n (ct)
Điều nhất này thật là bởi Đức Chúa trời nói ra cùng người thánh, mà lại người thánh truyền cho ta tin, mà vậy ta được gratia là nghĩa cùng Đức Chúa trời ở thế này. Vì vậy hễ là kẻ đã khôn mà đến chịu phép rửa tội, ví bằng chẳng tin, thật điều này như lời Đức Chúa trời chẳng hay sai, chịu tha tội thì chẳng được. Mà lại vì bằng ai làm phép rửa tội, mà chẳng lấy thật và lọn điều này khi đang làm phép, thì rửa tội chẳng được, mà cho gratia là nghĩa cùng Đức Chúa trời, cũng chẳng được.
 
Song le ai tin thì vừa, mà chẳng khá luận lẽ nữa. Vì chưng trí ta, khi còn ở thế gian này, thì thấp hèn, mà biết sự mình cho hết, hay là sự linh hồn mình, dù có cùng, cũng chẳng được cho hết: huống chi tính thiêng liêng vô cùng, và mọi sự vô cùng ở Đức Chúa trời, biết cho hết chẳng làm chi được. Đời xưa một ông thánh tên là Augustinus, giảng ra điều rất nhiệm, là sự một Đức Chúa trời ba ngôi, mà làm ra hai mươi bốn kinh những điều ấy. Có ngày nào ở một mình mà đi đi lại lại trên bãi cát biển, và một luận sự một Đức Chúa trời ba ngôi làm sao, mà giảng ra cho tỏ. Khi ấy coi thấy đức thánh thiên thần hiện xuống, lấy hình con trẻ, ngồi ở nơi bãi ấy, mà làm lỗ nhỏ, đoạn thì lấy vỏ hầu múc nướcbiểnnước biển vào lỗ ấy. Ông thánh Augustinus hỏi rằng: "Ở thằng bé kia, làm chi đấy?" Thiên thần ấy thưa rằng: "Tôi lấy nước biển đổ vào lỗ này cho cạn biển". Ông thánh nói cùng thiên thần, ngờ là con trẻ, mà rằng: "Sao chẳng thấy lỗ nhỏ lắm, mà đổ cho hết nước biển rộng làm vậy làm sao được?" Bấy giờ thiên thần làm hình cười, rằng: "Lòng ông là bao lớn, mà ước cho biết tỏ điều chẳng cùng và rất sâu nhiệm, là một Đức Chúa trời ba ngôi, gọi là rất thánh Trindade, làm chi được?" Con trẻ nói làm vậy đoạn thì biến đi, mà ông thánh Augustinus đã hay chẳng phải con trẻ như hình ngoài thấy, thật là đức thánh thiên thần Đức Chúa trời sai, bảo ông thánh ấy, sự Đức Chúa trời sâu nhiệm ta suy chẳng đến, chẳng khá luận hơn sức ta, mà ta khiêm nhường còn ở thế này kính và tin, mà noi giữ vậy cho đến ngày vô cùng đời sau sáng ra, mà được sáng gloria cho thấy Sanctissima Trindade tỏ tường thật vậy trên trời. Mà ông thánh Augustinus làm thể ấy, đã chịu được gloria, vậy xem tỏ tường Sanctissima Trindade đã hơn một nghìn năm nay. Mà ta làm vậy theo chân, bắt chước ông thánh ấy, bây giờ ta tin thật lời Đức Chúa trời truyền cho, dẫu mù vậy mà trên trí ta. Vì ta tin bây giờ, đời sau thì được thấy tỏ tường.
 
Có điều khác nữa, lời nói chẳng đến, là Đức Chúa trời ra đời cứu thế. Vì chưng khi Đức Chúa trời phép tắc vô cùng đã sinh nên người, làm ảnh tượng Đức Chúa trời, lại cho gratia là nghĩa cùng Đức Chúa trời, cho trọng, khi chưa có tội gì, mà bởi ma quỷ ghen ghét người ta, thì người ta phạm tội khốn nạn, cho nên ông Ađam cùng cả và loài người ta chẳng những là phải chết xác, mà lại đáng chịu tội đời đời, vì đã mất lòng Đức Chúa trời khi đã phạm lời Đức Chúa trời răn. Mà Đức Chúa trời nhân lành khiến chữa loài người ta, mà mình khiến làm việc ấy, đến ngày đã định thì lấy tính người mà làm một cùng, như lời Đức Chúa trời đã nói hứa đời trước cho kẻ đã chịu sấm truyền.