Khác biệt giữa các bản “Wikisource:Quy định về bản quyền”

''Sử dụng hợp lý'' là một khái niệm trong đó tác phẩm có bản quyền chưa được cấp phép có thể được dùng một cách hợp pháp mà không phải trả phí bản quyền hoặc nhận được sự cho phép từ người giữ bản quyền (xem [[w:Sử dụng hợp lý|bài viết trên Wikipedia về sử dụng hợp lý]]). Sử dụng hợp lý là điều '''bị cấm công khai trên Wikisource'''.
 
Như đã mô tả ở phần [[w:en:Fair_use#Amount_and_substantiality|Số lượng và tính thực thể]], việc sao chép toàn bộ tác phẩm không phải là sử dụng hợp lý. Xem tiền lệ pháp lý ở ''Harper & Row v. Nation Enterprises'' (1985); được nêu trong [[w:en:Harper & Row v. Nation Enterprises|bài viết Wikipedia về chủ đề này]], trong đó Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ đã cho rằng "''sử dụng hợp lý không phải là lời bào chữa cho việc chiếm hữu tác phẩm của một nhân vật chính trị nổi tiếng đơn giản chỉ vì lợi ích công cộng trong việc học tập một sự kiện lịch sử thông qua sựlời tường thuật của nhân vật chính trị.''" Hơn nữa, "''việc sử dụng ít hơn 400 từ trong cuốn hồi ký của Tổng thống Ford trên một tạp chí mang quan điểm chính trị được hiểu là hành vi vi phạm vì số từ ngữ ít ỏi đó đại diện cho "điểm chính yếu của cuốn sách" và do đó chúng quan trọng.''"
 
==Quyền và nghĩa vụ của người đóng góp==
26.762

lần sửa đổi