Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikisource:Guestbook for non-Vietnamese speakers”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
*[{{fullurle:{{TALKPAGENAME}}|uselang=zh}} '''爲了讀其他訪客的消息,請點擊這裡!''']
*[{{fullurle:Wikisource:Giới thiệu/Tiếng Hán|uselang=zh}} 關於這個網站]
[[http://ihrp.fis.com.vn/| Quản lý Nhân sự]]
 
</div>
1

lần sửa đổi