Thống kê sử dụng tiện ích

Dữ liệu dưới đây được đưa vào vùng nhớ đệm và được cập nhật lần cuối lúc 17:38, ngày 19 tháng 1 năm 2021. Tối đa có sẵn 5.000 kết quả trong vùng nhớ đệm.

Bảng này cung cấp thông tin về số người dùng đã kích hoạt các tiện ích trên wiki này. Người dùng tích cực là người đã thực hiện một sửa đổi trong 30 ngày qua. Danh sách này bỏ qua thống kê về các tiện ích được kích hoạt cho mọi người theo mặc định và có thể bao gồm cả các tiện ích hiện trước đây mà hiện không còn nữa.

Tiện íchSố người dùngSố thành viên tích cực
AVIMMặc địnhMặc định
AVIM_portletMặc địnhMặc định
charinsertMặc địnhMặc định
SiteMặc địnhMặc định
stockTextMặc địnhMặc định
HotCat301
TemplatePreloader292
navpop241
edittop171
purgetab162
UTCLiveClock151
addsection-plus131
wiked100
AutoOldStyleVi60
Twinkle61
QualityButton51
removeAccessKeys20