Tiện ích

Dưới đây là danh sách các tiện ích đặc biệt mà thành viên có thể dùng tại trang tùy chọn cá nhân của họ, theo định nghĩa. Trang tổng quan này cung cấp cách tiếp cận dễ dàng đến trang các thông điệp hệ thống để định nghĩa miêu tả và mã của từng tiện ích.

Duyệt wiki    [Xem mã nguồn]

 • Các popup chuyển hướng: khi rê chuột lên một liên kết, sẽ tự động mở lên hộp nhỏ có thêm chi tiết về liên kết đó:
  Liên kết đến bài viết: xem phần đầu của bài
  Liên kết đến hình: xem hình lớn
  Liên kết đến tham khảo: xem tên tham khảo
  Liên kết so sánh: so sánh sửa đổi
  (cấu hình thêm)  (Xem mã nguồn | Xuất)
  Sử dụng: Gadget-navpop.js

Công cụ sửa đổi    [Xem mã nguồn]

Giao diện    [Xem mã nguồn]