Xuân thảo - 春草
của Trương Húc

Xuân thảo được dịch là Cỏ xuân.

Nguyên tác Hán-Việt

清溪泛舟
旅人倚征棹,
薄暮起勞歌。
笑攬清溪月,
清輝不厭多。

Xuân thảo
Xuân thảo thanh thanh vạn lý dư,
Biên thành lạc nhật kiến ly cư.
Tình tri hải thượng tam niên biệt,
Bất ký vân gian nhất chỉ thư.