Biên dịch:Xuân nhật thị chư nhi

(Đổi hướng từ Xuân nhật thị chư nhi)
Xuân nhật thị chư nhi - 春日示諸兒
của Nguyễn Khuyến, do Wikisource dịch từ Văn ngôn
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa Bản dịch của Wikisource

新歲方來舊歲除,
清貧吾自愛吾廬。
環居不滿九高土,
素業無他一束書。
擁戶煙深山色迥,
傍墻雨淺菊花疏。
兒曹或可承吾志,
筆硯無荒稻菽蔬。

Tân tuế phương lai cựu tuế trừ,
Thanh bần ngô tự ái ngô lư.
Hoàn cư bất mãn cửu cao thổ,
Tố nghiệp vô tha nhất thúc thư.
Ủng hộ yên thâm sơn sắc quýnh,
Bàng tường vũ thiển cúc hoa sơ.
Nhi tào hoặc khả thừa ngô chí,
Bút nghiễn vô hoang đạo thục sơ.

Ngày xuân dạy các con
Năm cũ qua, năm mới vừa đến.
Nhà nghèo, ta tự yêu ngôi nhà đơn sơ của ta.
Bao quanh không đầy chín sào đất.
Nghiệp nhà vốn chỉ có một bó sách.
Quanh cửa, khói trùm che khuất núi xa.
Cạnh tường, hoa cúc thưa thớt vì ít mưa.
Các con nếu biết nối chí cha,
(thì) Chăm chỉ việc học hành mà không bỏ cày cấy.

Vừa qua năm cũ, năm mới sang.
Nhà ta ta quí, dẫu bần hàn.
Chín sào vườn ruộng sinh sống tạm.
Một bó sử kinh, nếp nhà quen.
Quanh cửa khói trùm che khuất núi.
Cạnh tường mưa ít hoa cúc tàn.
Các con nối chí cha phải nhớ:
Bút nghiên rèn trí, cấy cày ăn.

 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.

 
Bản dịch:

Tác phẩm này được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công-Chia sẻ tương tự 3.0 Chưa chuyển đổi, cho phép sử dụng, phân phối, và tạo tác phẩm phái sinh một cách tự do, miễn là không được thay đổi giấy phép và ghi chú rõ ràng, cùng với việc ghi công tác giả gốc.

 

Tác phẩm này được phát hành theo các điều khoản của Giấy phép Tài liệu Tự do GNU.


Điều khoản sử dụng của Wikimedia Foundation yêu cầu văn bản được cấp phép theo GFDL được nhập sau tháng 11 năm 2008 cũng phải cấp phép kép với một giấy phép tương thích khác. "Nội dung chỉ khả dụng trong GFDL không được phép" (§7.4). Điều này không áp dụng cho phương tiện phi văn bản.