Xuân nhật nhàn tọa - 春日閒坐
của Trần Minh Tông
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

花柳綠成陰,
簾鉤院宇深。
無情天外絮,
不語樹頭禽。
簡古三皇政,
希夷五帝心。
世間閒半日,
攘得一千金。

Hoa liễu lục thành âm,
Liêm câu viện vũ thâm.
Vô tình thiên ngoại nhứ,
Bất ngữ thụ đầu cầm.
Giản cổ Tam Hoàng chính,
Hi di Ngũ Đế tâm.
Thế gian nhàn bán nhật,
Nhương đắc nhất thiên câm (kim).

Liễu ra hoa tươi tốt đã thành bóng râm,
Rèm móc lên rồi mà nhà vẫn sâu kín.
Tơ liễu hững hờ bay ngoài trời,
Chim chóc im lặng đậu trên ngọn cây.
Giản dị thuần phác là chính sự của Tam Hoàng,
Nhìn không thấy, nghe không được là lòng của Ngũ Đế.
Ở trần gian mà nhàn hạ được nửa ngày,
Thì cũng quý như đoạt được ngàn vàng.