Xuân hiểu (Trần Nhân Tông)

Xem tác phẩm có tựa đề tương tự tại Xuân hiểu.
春曉 - Xuân hiểu
của Trần Nhân Tông, do Ngô Tất Tố dịch

Trần Nhân Tông được ca ngợi là một trong những vị vua anh minh trong lịch sử Việt Nam. Ông còn là một thiền sư, một nhà thơ Thiền xuất sắc thời Lý-Trần. Bài thơ Xuân hiểu là một bài mang đậm vị thiền của ông.

Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Bản dịch của Ngô Tất Tố

睡起啟窗扉
不知春已歸
一雙白蝴蝶
拍拍趁花飛

Thụy khởi khải song phi
Bất tri xuân dĩ quy
Nhất song bạch hồ điệp
Phách phách sấn hoa phi.

Ngủ dậy ngỏ song mây,
Xuân về vẫn chửa hay.
Song song đôi bướm trắng,
Phất phất sấn hoa bay.