Xuân hiểu (Mạnh Hạo Nhiên)

Xem tác phẩm có tựa đề tương tự tại Xuân hiểu.
Xuân hiểu - 春曉
của Mạnh Hạo Nhiên

Xuân hiểu là một bài tuyệt cú làm theo lối thơ cổ, không thuộc thể luật nhưng vẫn là một tác phẩm được nhiều người biết đến, sáng tác thời Thịnh Đường của Mạnh Hạo Nhiên.

Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

  春曉
春眠不覺曉,
處處聞啼鳥。
夜來風雨聲,
花落知多少。

  Xuân hiểu
Xuân miên bất giác hiểu
Xứ xứ văn đề điểu
Dạ lai phong vũ thanh
Hoa lạc tri đa thiểu

  Buổi sớm mùa xuân
Giấc ngủ đêm xuân không biết trời sáng
Nơi nơi đều nghe thấy tiếng chim hót
Đêm qua trong gió mưa
Chẳng hay hoa rụng nhiều hay ít?