Wikisource:Nguồn

Wikisource:Mục lục Nguồn
Trang này liệt kê một số nguồn trực tuyến có thể sử dụng khi đưa văn kiện vào Wikisource. Hướng dẫn được lấy từ Thảo luận Tác gia:Hồ Xuân Hương.

Nguồn không uy tínSửa đổi

Nguồn ở đây đa số vi phạm bản quyền, tuy nhiên, đối với các tác gia thuộc phạm vi công cộng, ta có thể tham khảo giới hạn trong số bài của tác gia này, nhưng cần đối chiếu kỹ giữa các nguồn kiểu này. Tuy nhiên, cần chú ý đến các tác phẩm dịch vì người dịch là người giữ bản quyền tác phẩm dịch của mình.

Nguồn uy tínSửa đổi

Nguồn uy tín nhất là những bản scan từ sách, kế đó là website dành riêng cho tác gia có ban biên tập chính thức.

Các nguồn scan sáchSửa đổi

Các website dành riêng cho tác gia có ban biên tập chính thứcSửa đổi

Các nguồn văn bản pháp luậtSửa đổi

Việt NamSửa đổi

Hoa KỳSửa đổi