Vinh Khải Kỳ thập tuệ xứ

Vinh Khải Kỳ thập tuệ xứ - 榮棨期拾穗處
của Nguyễn Du

Vinh Khải Kỳ: một ẩn sĩ đời Xuân Thu. Sách Liệt tử chép: "Khổng Tử đi chơi, thấy Vinh Khải Kỳ ở ngoài đồng vừa đi vừa hát bèn hỏi: "Tiên sinh có điều gì vui mà hát thế?". Vinh Khải Kỳ đáp: "Tôi có rất nhiều điều vui: vui được làm người, quý hơn muôn vật; vui được làm người đàn ông, quý hơn đàn bà; vui được sống lâu 90 tuổi, không chết non. Đó là ba điều vui vậy". Thập tuệ: mót lúa, cũng là tên một bài ca.

Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

三樂人皆有
如何子獨知
生貧猶不恤
老死復何悲
曠野東山下
行歌拾穗時
賢名留此地
天古起人思

Tam lạc nhân giai hữu
Như hà tử độc tri
Sinh bần do bất tuất
Lão tử phục hà bi
Khoáng dã Đông Sơn[1] hạ
Hành ca thập tuệ thì
Hiền danh lưu thử địa
Thiên cổ khởi nhân tư

Ba niềm vui của ông, mọi người đều có
Sao chỉ mình ông biết?
Sống nghèo còn chẳng đoái nghĩ
Già chết lại buồn làm gì?
Cánh đồng bát ngát bên núi Đông Sơn
Vừa ca vừa mót lúa
Tiếng người hiền lưu lại đất này
Xưa nay người ta nhớ

   
Chú thích

  1. Tên núi thuộc tỉnh Chiết Giang