Vịnh chùa Cây Mai
của Tôn Thọ Tường

Chùa Cây Mai còn có tên là Mai Sơn tự hay Mai Khâu tự, xưa tọa lạc trên gò Mai, thuộc Gia Định cũ. Cảnh chùa này là đề tài xướng họa của nhiều thi nhân buổi ấy

Cám cảnh cây mai cách dưới đèo,
Mười phần trong sạch phận cheo leo.
Sương in tuyết đóng cành thưa thớt,
Xuân tới thu về sãi quạnh hiu.
Lặng lẽ chuông quen con bóng xế,
Tò le kèn lạ mặt trời chiều.
Những tay rượu thánh thơ thần cũ,
Trông cảnh bao nhiêu, tiếc bấy nhiêu!