Vịnh cái quạt II

Vịnh cái quạt II
của Hồ Xuân Hương

Một lỗ xâu xâu[1] mấy cũng vừa,
Duyên em dính dán [2]tự bao giờ.
Chành ra ba góc da còn thiếu.
Khép lại đôi bên thị vẫn thừa.
Mát mặt anh hùng khi tắt gió,
Che đầu quân tử lúc sa mưa.
Nâng niu ướm hỏi người trong trướng,
Phì phạch trong lòng đã sướng chưa ?

Chú giảiSửa đổi

Chú giải của Nguyễn Bỉnh Khôi, in trong sách nguồn.

  1. "Lỗ xâu": Các nan của cái quạt giấy luôn có một lỗ ở một đầu để xỏ cái "cay quạt", có tác dụng định vị để xoè quạt và gấp quạt.
  2. "Dính dán": kết dính, không phải "dính dáng", liên quan.


Tài liệu nguồnSửa đổi

Thơ Hồ Xuân Huơng. NXB Văn học. Hà Nội. 1993. (Lữ Huy Nguyên tuyển chọn và giới thiệu)