Văn tế cá sấu
của Hàn Thuyên

Theo truyền thuyết, vua Hùng Vương dạy ngư dân vẽ hình thủy tộc lên mình, khi xuống biển các loài thủy quái nhìn thấy ngỡ là chung một loài để giữ bình an. Tương truyền sau khi Nguyễn Thuyên đọc bài văn tế này, cá sấu đều bỏ đi hết ra biển. Vì chuyện này có nhiều điểm tương đồng với Hàn Dũ tế cá sấu năm 830 ở Triều Châu (Trung Quốc) nên vua Nhân Tông đổi họ Nguyễn của ông thành họ Hàn.

Ngặc ngư kia hỡi! Mày có hay!
Biển Đông rộng rãi là nơi này
Phú Lương đây thuộc về thánh vực
Lạc lối đâu mà lại đến đây

Há chẳng nhớ rằng nước Việt xưa
Dân quen chài lưới chẳng tay vừa
Đời Hùng vẽ mình vua từng dạy
Xuống nước giao long cũng phải chừa

Thánh thần nối dõi bản triều nay
Dấy từ Hải Ấp ngôi trời thay
Võ công lừng lẫy bốn phương tịnh
Biển lặng sông trong mới có rày

Hùm thiêng xa dấu dân cày cấy
Nhân vật đều yên đâu ở đấy
Ta vâng đế mạng bảo cho mày
Hãy vào biển Đông mà vùng vẫy.