Trợ giúp:Công cụ tải trước đầu đề

Wikisource:Mục lục Công cụ tải trước đầu đề
Trợ giúp thêm đầu đề vào các trang con.

Mã kịch bản công cụ này giúp việc thêm đầu đề vào các trang con trở nên vô cùng dễ dàng. Đây là cách làm:

  1. Kiểm tra trong tùy chọn cá nhân xem bạn đã bật công cụ này chưa.
  2. Điền các ô trong bản mẫu đầu đề ở trang chính của tác phẩm.
  3. Tạo một Mục lục tại trang chính của tác phẩm. Ví dụ, xem Ai làm được.
  4. Nhấn vào liên kết trang con, đầu đề sẽ tự động được thêm vào trang mới với các giá trị tương ứng với đầu đề ở trang chính.

Nếu bạn thay đổi mục lục về sau, hãy tẩy trống bộ đệm (cache) của trình duyệt và tải lại trang chính tác phẩm.