Thu cảm
của Bùi Hữu Nghĩa
Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

Cảm thu
Thu vũ liên hà giáp ngạn phồn,
Ngư ca ái ái náo tiền thôn.
Thiên biên nhất nhất hoành không lộ,
Giang thượng song song phá lãng đồn[1].
Cao thọ loạn diêu phong tự chiến,
Lạc hoa bất tụ thủy như bôn.
Biên châu nhất trạo tri hà vãng,
Tháp thượng đàm tâm tửu mãn tôn.

Cám cảnh thu
Cây sen gặp mưa thu nẩy nở liền bờ,
Tiếng hát thuyền chài vang lên ở xóm trước.
Bên trời từng chiếc cò bay ngang trên không.
Trên sông từng đôi cá heo vượt sóng.
Cây cao lay động lung tung gió như đánh trận,
Hoa rơi không tụ lại, nước như chạy.
Con thuyền chèo một mái không biết đi đâu,
Trên mui ngồi nói chuyện tâm sự, rượu đầy chén.

   
Chú thích

  1. Đồn: lợn con. Đồn hoặc đồn ngư còn có nghĩa là cá heo, cũng gọi là cá nược.