Thiên Trường vãn vọng

Thiên Trường vãn vọng - 天長晚望
của Trần Nhân Tông, do Ngô Tất Tố dịch
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa Dịch thơ của Ngô Tất Tố

村後村前淡似煙,
半無半有夕陽邊。
牧童笛裡歸牛盡,
白鷺雙雙飛下田。

Thôn hậu, thôn tiền đạm tự yên,
Bán vô bán hữu tịch dương biên.
Mục đồng địch lí quy ngưu tận,
Bạch lộ song song phi hạ điền.

Sau thôn, trước thôn đều mờ mờ như khói phủ
Bên bóng chiều (cảnh vật) nửa như có nửa như không
Trong tiếng sáo mục đồng dẫn trâu về hết
Từng đôi cò trắng hạ cánh xuống đồng.

Trước xóm sau thôn tựa khói lồng[1]
Bóng chiều man mác có dường không.
Mục đồng sáo vẳng[2]trâu về hết,
Cò trắng từng đôi liệng xuống đồng.

   
Chú thích

  1. Ở thôn quê Bắc Bộ, lúc chiều về, vào mùa thu, thường có lớp sương bao quanh làng xóm.
  2. Mục đồng : trẻ chăn trâu, bò,... Sáo vẳng : tiếng sáo văng vẳng.