Thanh Khê phiếm chu - 清溪泛舟
của Trương Húc
Nguyên tác Hán-Việt

清溪泛舟
旅人倚征棹,
薄暮起勞歌。
笑攬清溪月,
清輝不厭多。

Thanh Khê phiếm chu
Lữ nhân ỷ chinh trạo,
Bạc mộ khởi lạo ca.
Tiếu lãm Thanh khê nguyệt,
Thanh huy bất áp đa.