Thể loại:Tác gia-PVCC-cũ-70

Thể loại này bao gồm các tác phẩm được xuất bản khi tác giả còn sống, và thuộc phạm vi công cộng ở các quốc gia có thời hạn bản quyền là cuộc đời tác giả + 70 năm hoặc ngắn hơn. Các bản dịch có thể không thuộc phạm vi công cộng. Tác phẩm được thêm vào thể loại này bằng bản mẫu {{PD-old-70}}.

Trang trong thể loại “Tác gia-PVCC-cũ-70”

Thể loại này chứa 2 trang sau, trên tổng số 2 trang.