Thể loại:Ẩn khi in

Đây là thể loại để bảo trì, do một bản mẫu thêm vào để nhóm các trang có cùng trạng thái (không đổi hướng). Nó được tự động ẩn trong các trang phân loại.

Thể loại Ẩn khi in được dùng trong công cụ tạo sách. Thể loại Ẩn khi in dùng để ngăn một số bản mẫu (như bản mẫu điều hướng) khỏi bị thêm vào khi tạo thành sách in ở PDF hoặc ODF.

Các trang trong thể loại “Thể loại:Ẩn khi in”

6 trang sau nằm trong thể loại này, trên tổng số 6 trang.