Biên dịch:Thư gởi các Mục sư - thư thứ nhất

Thư gởi các Mục sư - thư thứ nhất
của Charles Grandison Finney, do Wikisource dịch từ tiếng Anh
Năm 1845 - 1846


Trong vài năm gần đây, nhiều người quan tâm đến những bài giảng luận về việc phục hưng hội thánh đăng trên tờ N. York Evangelist. Đây là những bài giảng luận được trình bày trước giáo đoàn của tôi tại thành phố N. York, rồi được đăng trên báo. Bởi vì đây là một vấn đề được nhiều người quan tâm nên tôi cần nỗ lực hoàn thiện những ghi nhận cùng những trải nghiệm cá nhân trong lĩnh vực này cho đến khi tôi lòng tôi nôn nả muốn bàn luận với anh em nhiều điều về chủ đề này

Khởi thủy, tôi không có nhiều hiểu biết, cũng không có mấy kinh nghiệm trong lĩnh vực phục hưng hội thánh. Những gì tôi có chỉ là một số trải nghiệm trong đời sống Cơ Đốc. Chúa đã dẫn dắt tôi theo cách mà tôi không hề biết trước. Gần đây, tôi bắt đầu nghĩ rằng sẽ hữu ích cho hội thánh nếu tôi trình bày những trải nghiệm và xác tín của mình về chủ dề này. Tôi đã nhận ra một số sai sót của tôi, và muốn xưng nhận chúng để nhắc nhở người khác. Trong nhiều việc tôi làm, tôi đã không tin quyết đủ để có thể gặt hái những kết quả lẽ ra đã có được. Ước gì tôi đã tránh khỏi những sai lầm ấy, ước gì tôi hiểu biết hơn để có thể sử dụng tốt các phương tiện cần thiết hầu có thể đạt đến những trải nghiệm chín muồi cùng sự tăng trưởng trong ân điển, là những điều không thể không có hầu có thể ngăn chặn những phản ứng tiêu cực và một số thảm họa theo sau các cuộc phục hưng.

Tôi không hề có ý định gây ra một cuộc bút chiến, hoặc tranh cãi về chủ đề này. Không hề có sự dị biệt nào trong quan điểm thần học giữa anh em và tôi, đó là điều mà tôi muốn anh em lưu ý. Song, tôi mong muốn anh em quan tâm đến một số sự việc và những hệ quả mà chúng gây ra, là những điều hết sức quan trọng đối với hội thánh…

Tôi mong anh em hiểu tôi không hề cho rằng mình hoàn toàn đúng, tôi chỉ mong ước có cơ hội để trình bày quan điểm của tôi về chủ đề này mà thôi.

Đến nay là đã gần hai mươi năm gần gũi với các cuộc phục hưng, tôi đã có những trải nghiệm sâu sát với sự quan tâm sâu sắc về các mô hình, sự phát triển, kết quả, tất cả các hiện tương liên quan đến phục hưng, và mọi hệ quả đến từ chúng. Có một số nhật báo cho rằng kể từ khi dọn về ở Oberlin[1] tôi không còn quan tâm đến các cuộc phục hưng. Sự thật không phải như vậy…Tôi vẫn tiếp tục quan sát các cuộc phục hưng trong và ngoài nước, điều này giúp gia tăng khả năng phán đoán của tôi về những lợi ích cũng như những khiếm khuyết của chúng trong một chừng mực nào đó. Trong mười năm qua, tôi đã nhìn thấy những cuộc phục hưng mạnh mẽ từng hồi từng lúc xảy ra trong vùng, và có thể xem đó là những cuộc phục hưng thật. Hiếm có một tuần, hoặc ngay cả một ngày, trôi qua mà tôi không chứng kiến quyền năng thiên thượng được hiển lộ. Tôi đã có cơ hội nhìn thấy ảnh hưởng của các cuộc phục hưng trên những người trẻ tuổi đang dọn mình cho thánh chức, trên các mục sư, và trên các cộng đồng dân cư. Với sự quan tâm sâu sắc nhất, tôi quan sát sự khởi phát, sự tiến triển, và sự suy thoái tạm thời, rồi sự phục hồi của các cuộc phục hưng, cùng các hình thái khác nhau của chúng; và trong một số trường hợp là sự phục hưng bị biến dạng, theo tôi, là nguy hiểm và tai hại.

Có nhiều điều tôi muốn anh em quan tâm đến. Bởi ơn thần hựu, tôi đã chứng kiến sự đa dạng trong phương pháp hướng dẫn các cuộc phục hưng. Từ khi bắt đầu làm quen với các cuộc phục hưng, trong mười năm đầu của nỗ lực phục hưng hội thánh, điều mà ngày nay chúng ta gọi là “những buổi nhóm phục hưng kéo dài”, khi ấy chưa ai biết đến. Lúc đầu gọi là “hội nghị của hội thánh”, “buổi nhóm kéo dài ba ngày”, rồi “buổi nhóm bốn ngày”, cuối cùng là “buổi nhóm kéo dài”. Những buổi nhóm phục hưng kéo dài đến vài tuần lễ không còn là điều xa lạ.

Liên quan đến những lợi ích được thể hiện qua các phương pháp hướng dẫn phục hưng khác nhau, tôi kêu gọi các tín hữu Cơ Đốc thuộc mọi tầng lớp hãy cầu nguyện và xem xét cẩn thận. Chúng ta cần phải cẩn trọng hơn để có thể ngăn ngừa việc các cuộc phục hưng bị cầm hãm trong sự cuồng tín và hỗn loạn mà chúng ta đã thấy trong một số trường hợp. Tôi cũng mong anh em quan tâm đến hậu quả tai hại của các phương pháp này, cùng tầm quan trọng của các quản nhiệm trong việc giám sát, tiến hành, và bảo đảm gặt hái những kết quả tốt lành từ các cuộc phục hưng, cũng như ngăn ngừa những hậu quả tai hại sẽ gây ra nhiều phiền nhiễu trong nội bộ giáo đoàn. Tôi cũng có nhiều điều muốn nói về sự sâu nhiệm hóa đời sống tâm linh của các tân tín hữu, và làm sao gìn giữ họ khỏi bị lạc lối do những tác động của hình thái phục hưng đáng hổ thẹn này.    
Chú thích

  1. Năm 1835 Finney đến Oberlin để giảng dạy, về sau trở thành Viện trưởng Đại học Oberlin.


Xem thêm Sửa đổi
   Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:
 

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.

 
Bản dịch:
 

Tác phẩm này được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công-Chia sẻ tương tự 3.0 Chưa chuyển đổi, cho phép sử dụng, phân phối, và tạo tác phẩm phái sinh một cách tự do, miễn là không được thay đổi giấy phép và ghi chú rõ ràng, cùng với việc ghi công tác giả gốc.

 
 

Tác phẩm này được phát hành theo các điều khoản của Giấy phép Tài liệu Tự do GNU.


 

Điều khoản sử dụng của Wikimedia Foundation yêu cầu văn bản được cấp phép theo GFDL được nhập sau tháng 11 năm 2008 cũng phải cấp phép kép với một giấy phép tương thích khác. "Nội dung chỉ khả dụng trong GFDL không được phép" (§7.4). Điều này không áp dụng cho phương tiện phi văn bản.