Thơ chúc tết xuân Giáp Thân - 1944

Đăng trên báo Đồng minh.

... Xuân ơi, Xuân hỡi, hỡi Xuân,
Từ xa tới gần, xuân khắp mọi nơi.
Rót cốc rượu xuân, mừng cách mạng,
Viết bài chào Tết, chúc thành công.

Xuân Giáp Thân 1944