Biên dịch:Thái viên

(Đổi hướng từ Thái viên)
Thái viên - 菜園
của Nguyễn Khuyến, do Wikisource dịch từ Văn ngôn
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa Bản dịch của Wikisource

一年今又一年過,
貧病安知有歲華。
佐酒兒常供鳳豆,
望春客有贈龍茶。
千山明暗疑無狀,
獨鶴縱橫未有家。
只有小園蔥芥秀,
不勞灌溉自婆娑。

Nhất niên kim hựu nhất niên quá,
Bần bệnh an tri hữu tuế hoa.
Tá tửu nhi thường cung phụng đậu,
Vọng xuân khách hữu tặng Long trà[1].
Thiên sơn minh ám nghi vô trạng,
Độc hạc tung hoành vị hữu gia.
Chỉ hữu tiểu viên thông giới tú,
Bất lao quán khái tự bà sa.

Vườn rau
Một năm qua, nay lại một năm
Đã nghèo lại bệnh, đâu biết đến hoa hằng năm.
Trẻ giúp việc rượu thường dâng đậu phụ.
Đón xuân có khách tặng trà Long Tỉnh.
Nghìn núi lúc sáng lúc mờ không rõ hình bóng.
Hạc lẻ tung hoành còn chưa có nhà.
Mảnh vườn chỉ có sẵn hành, cải tốt tươi,
Tự mình quyến luyến, tưới tưới tắm, chăm sóc quên mệt.

Một năm nay lại một năm qua
Bệnh, nghèo nào có biết đến hoa.
Uống rượu trẻ thường dâng đậu phụ.
Đón xuân khách đến tặng Long trà.
Sáng mờ ngàn núi nhìn không rõ.
Tung hoành hạc lẻ chửa có nhà.
Mảnh vườn chỉ sẵn hành cải tốt,
Tự mình chăm sóc chẳng rời xa.

   
Chú thích

  1. Trà Long Tỉnh, loại trà ngon của Trung Quốc


   Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:
 

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1929, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.

 
Bản dịch:
 

Tác phẩm này được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công-Chia sẻ tương tự 3.0 Chưa chuyển đổi, cho phép sử dụng, phân phối, và tạo tác phẩm phái sinh một cách tự do, miễn là không được thay đổi giấy phép và ghi chú rõ ràng, cùng với việc ghi công tác giả gốc.

 
 

Tác phẩm này được phát hành theo các điều khoản của Giấy phép Tài liệu Tự do GNU.


 

Điều khoản sử dụng của Wikimedia Foundation yêu cầu văn bản được cấp phép theo GFDL được nhập sau tháng 11 năm 2008 cũng phải cấp phép kép với một giấy phép tương thích khác. "Nội dung chỉ khả dụng trong GFDL không được phép" (§7.4). Điều này không áp dụng cho phương tiện phi văn bản.