Biểu tượng sách Đây là một cuốn sách Wikisource Tủ sách
Wikisource ]
Wikipedia ]
  Đây không phải là một bài viết bách khoa. Để biết thêm thông tin, mời xem Wikisource:Sách, và giới thiệu về Wikisource.
[ tải sách ]  [ PDF ]  [ đặt mua sách in ]


Liên Hiệp Quốc Sửa đổi

Hiến chương - Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền Sửa đổi

Hiến chương Liên Hiệp Quốc
Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền