Tức sự (Bùi Hữu Nghĩa)

Xem tác phẩm có tựa đề tương tự tại Tức sự.
Tức sự
của Bùi Hữu Nghĩa
Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

Tức sự
Dinh hư thế cuộc nãi kham cùng,
Lậu hạng thê trì tại thử trung.
Kỷ khắc ca tàn liên dạ vũ,
Nhất hồ chước bãi mãn giang phong.
Kính môn ngẫu đối tu thiêm bạch,
Hoa cảnh nhàn khan diện đái hồng.
An đắc sơn hà y cựu nhật,
Càn khôn túy lúy nhất tao ông.

Nói việc trước mắt
Việc nên hư trên đời không biết đâu là cùng,
Nơi ngõ quê này nương náu mãi lâu nay.
Tàn khúc ca đã mấy khắc mà đêm cứ mưa mãi,
Vừa chuốc xong một hồ rượu thì gió thổi đầy sông.
Vô tình soi gương thấy râu mình thêm bạc,
Thư thả xem hoa, mặt ửng màu hồng.
Ước gì non sông trở lại như ngày cũ,
Thì ta sẽ say tràn trời đất làm một thi ông.