Tứ thiếu bảo Trần Sùng Thao

Tứ thiếu bảo Trần Sùng Thao - 賜少保陳崇韜
của Trần Minh Tông
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

喜回軍氣挾狐貂,
驚起鯨鯢海道遙。
忠孝一心丹耿耿,
功名兩鬢白蕭蕭。
已曾帝席虛前對,
何用蒲輪待見招。
莫謂子孫謀後事,
肯將末路答三朝。

Hỉ hồi quân khí hiệp hồ điêu,
Kinh khởi kình nghê hải đạo dao.
Trung hiếu nhất tâm đan cảnh cảnh,
Công danh lưỡng mấn bạch tiêu tiêu.
Dĩ tằng đế tịch hư tiền đối,
Hà dụng bồ luân đãi kiến chiêu.
Mạc vị tử tôn mưu hậu sự,
Khẳng tương mạt lộ đáp tam triều.

Mừng khí thế quân về vẫn mang theo vẻ hào hoa,
Làm giật mình cá voi, cá mập trên đường biển xa xăm.
Một tấm lòng trung hiếu đỏ chói lọi,
Hai mái tóc công danh bạc phơ phơ.
Đã từng đối mặt trên chiếc chiếu bỏ trống của nhà vua,
Cần gì phải đợi vời về bằng xe quấn cỏ bồ.
Chớ dặn con cháu lo việc chôn cất,
Hãy đem sức còn lại đền đáp ba triều.