Tống Nguyễn Hy Phần quy Bình Thuận

Tống Nguyễn Hy Phần quy Bình Thuận
của Nguyễn Tư Giản
Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

Ngã gia Nhị Hà bắc lưu xứ,
Quân gia Khung giang chi hạ du,
Nhị thủy phát nguyên Điền nam cảnh,
Tương cách nhất sơn đông tây lưu.
Khung giang nam nhập Ngưu giang thủy,
Nộ giao tỷ trạch dữ nhất kỷ,
Ức quân tân khổ tặc trung lai,
Tam tỉnh kinh trần thảng thốt khỉ (khởi).
Thùy tri thập ải trùng tương kiến,
Tứ thành ai lệ hướng quân trụy,
Hà niên tái kiến Ngưu giang thanh,
Nhị thủy diệc phú tẩy binh hành?
Thiết thuyền trực chỉ Thiên hán hoành,
Thương minh vô ba khán nguyệt minh,
Tạo niệm giang hà phương nhật xu,
Ngô tào thử trách lương phi khinh.
Dữ quân tạc dạ khuynh phế phủ,
Đăng hoa bán lạc, mặc hoa vũ,
Lưu quân bất đắc ích trù trướng,
Nam vọng trùng quan trở yên vũ.
Thử biệt thượng tu các nỗ lực,
Bách xích lâu thượng quan hải vũ,
Mạc sử giang thần hướng nhân tiếu,
Giang sơn như thử đãn thanh khiếu!

Tiễn ông Nguyễn Hy Phần về Bình Thuận[1]
Nhà tôi ở sông Nhị Hà trôi dòng theo hướng bắc,
Nhà bác ở hạ lưu sông Cửu Long,
Hai dòng sông đều bắt nguồn từ đất Vân Nam,
Cách nhau một dãy núi mà thành hai dòng đông tây.
Sông Cửu Long phía nam chảy vào sông Bến Nghé.
Con giao long hung dữ, dời tới đó đã trên một kỷ,
Nhớ bác từ trong cảnh giặc giã cay đắng mà tới đây,
Từ khi ba tỉnh khói bụi kinh hoàng đột ngột bốc lên.
Ai biết rằng mười năm nay lại gặp nhau,
Cả bốn thành đều vì bác mà rơi lệ,
Đến năm nào lại được trông thấy dòng sông Nghé nước trong lại?
Để sông Nhị cũng ngâm bài ca rửa binh giáp,
Giong thuyền vút lên đến tận dòng Ngân hán,
Tới chỗ mông mênh không sóng để xem trăng sáng.
Ngồi nghĩ núi sông đương lại bị suy sụp,
Trách nhiệm ấy đối với ta không phải nhẹ nhàng.
Đêm qua cùng bác ngỏ hết nỗi lòng,
Hoa đèn sắp tàn mà hoa bút mực vẫn múa.
Giữ bác không được càng buồn rầu,
Nhìn về phương Nam bị khói mưa che khuất.
Chia tay lần này mỗi chúng ta cần phải cố gắng,
Hãy lên lầu cao trăm thước để nhìn khắp bốn phương.
Đừng để thần sông nhìn người mà cười,
Non sông như thế chỉ biết kêu hoài.

   
Chú thích

  1. Nguyễn Hy Phần: tức Nguyễn Thông.