Tạp ngâm (Nguyễn Du 3)

Tạp ngâm
của Nguyễn Du

Bản Tạp ngâm này thuộc tập thơ Nam trung tạp ngâm.

Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

Bạch vân sơ khởi Lệ Giang thành[1],
Thử khí tài thu, thiên khí thanh.
Thành ngoại sơn sơn giai mộ sắc,
Giang đầu thụ thụ các thu thanh.
Tha hương bạch phát lão bất tử,
Tạc tuế hoàng hoa kim cánh sinh.
Vị ngã Hồng Sơn tạ tùng thạch,
Tái vô[2] diện mục kiến đồng minh[3]!

Mây trắng mới nổi lên trên thành Nhật Lệ.
Hơi nóng vừa hết, khí trời đã trong.
Phía ngoài thành, các ngọn núi đều nhuốm sắc chiều.
Đầu sông, hàng cây xào xạc tiếng gió thu.
Ta ở đất khách, đầu đã bạc, mãi vẫn không chết cho.
Hoa cúc vàng năm ngoài nay lại nở rồi.
Hãy giùm ta mà xin lỗi câu tùng, tảng đá trên núi Hồng.
Ta không còn mặt mũi nào nhìn lại các bạn đã cùng ta nặng lời thề ước!

   
Chú thích

  1. Lệ Giang thành: bức thành bên sông Nhật Lệ, tại đây có bức thành cũ gọi là Lũy Thầy xây dọc bờ sông Nhật Lệ thẳng lên chân núi Đâu Mâu, tức là Lũy Trường Dục.
  2. Chữ này bị mất, được nghi là chữ .
  3. Đồng minh: bạn cùng thề thót, chỉ cây tùng và tảng đá trên núi Hồng.