Tác gia:Viktor Gusev

Viktor Gusev
(1909–1944)
Nhà thơ Liên Xô, người viết lời bài hát Polyushko polye.
Viktor Gusev

Tác phẩmSửa đổi

 

Một số hoặc toàn bộ tác phẩm của tác gia này thuộc phạm vi công cộng tại Nga vì:

  • Tác giả đã chết trước ngày 1 tháng 1 năm 1947 và chiến đấu trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại (22 tháng 6 năm 1941 - 9 tháng 5 năm 1945) hoặc làm việc trong chiến tranh (chủ yếu liên quan đến các tác giả sinh trước năm 1930), hoặc
  • Tác phẩm được xuất bản vô danh trước ngày 1 tháng 1 năm 1951 và người tạo ra đã không khẳng định quyền tác giả trong 70 năm sau đó, hoặc
  • Người tạo ra đã chết trước ngày 1 tháng 1 năm 1951 và không chiến đấu hoặc làm việc trong chiến tranh

(Điều 1281 Bộ luật Dân sự Liên bang Nga, Điều 6 Luật Liên bang số 231-FZ ngày 18 tháng 12 năm 2006)


Ngoài ra, một tác phẩm của Nga hoặc Liên Xô thuộc phạm vi công cộng tại Nga theo quy định này cũng thuộc phạm vi công cộng tại Hoa Kỳ chỉ nếu nó thuộc phạm vi công cộng tại Nga vào năm 1996, và không đăng ký bản quyền tại Hoa Kỳ (là sự kết hợp việc Nga gia nhập Công ước Berne năm 1995, và 17 USC 104A với mốc quan trọng là ngày 1 tháng 1 năm 1996).