Stephen Biegun
(1963–)
Stephen Edward Biegun là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ từ tháng 12 năm 2019.
Stephen Biegun

Tác phẩm Sửa đổi

 

Một số tác phẩm của tác gia này thuộc phạm vi công cộng vì chúng là tác phẩm của chính quyền liên bang Hoa Kỳ (xem 17 U.S.C. 105).