Tác gia:Philipphê Bỉnh

Philipphê Bỉnh
(1759–)
Philipphê Bỉnh (Philiphê Bỉnh, Philiphê do Rosario) là một linh mục dòng Tên người Việt Nam và một trong những người đầu tiên viết văn bằng chữ quốc ngữ.

Tác phẩmSửa đổi

 

Các tác phẩm được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928 của tác gia này đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước. Những bản dịch hoặc lần tái bản phát hành sau ngày đó vẫn có thể có bản quyền. Các tác phẩm được phát hành sau khi tác giả mất có thể có bản quyền tùy thuộc vào chúng đã phát hành được bao lâu tại từng quốc gia và lãnh thổ cụ thể.