Tác gia:Phạm Đình Hổ

Phạm Đình Hổ
(1768–1839)
Phạm Đình Hổ (1768 - 1839), người làng Đan Loan, huyện Đường An, phủ Thượng Hồng, tỉnh Hải Dương, là nhà nghiên cứu, là nhà văn và nhà thơ Việt Nam ở giai đoạn cuối thế kỷ 18 đến đầu thế kỷ 19.
Phạm Đình Hổ

Tác phẩm

sửa

Lịch sử, địa lý

sửa
 • An Nam chí
 • Ô Châu lục
 • Ai Lao sứ trình
 • Càn khôn nhất lãm

Hiến chương

sửa
 • Lê triều hội điển
 • Bang giao điển lệ

Văn chương

sửa

Tác phẩm khác

sửa
 • Hi kinh trắc lãi
 • Nhật dụng thường đàm

Đông dã học ngôn thi tập - 東野學言詩集

sửa
 • Hoài cổ
 • Quy Bắc thành
 • Quy cố viên hương
 • Tặng môn nhân Nguyễn Kiên
 • Tân Hợi xuân du
 

Các tác phẩm được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1929 của tác gia này đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước. Những bản dịch hoặc lần tái bản phát hành sau ngày đó vẫn có thể có bản quyền. Các tác phẩm được phát hành sau khi tác giả mất có thể có bản quyền tùy thuộc vào chúng đã phát hành được bao lâu tại từng quốc gia và lãnh thổ cụ thể.