Tác gia:Nguyễn Xuân Phúc

Nguyễn Xuân Phúc
(1954–)
Nguyễn Xuân Phúc là một chính trị gia người Việt Nam. Ông nguyên là Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Nguyễn Xuân Phúc

Tác phẩm Sửa đổi

Trong vai trò Chủ tịch nước (2021–) Sửa đổi

Lệnh Chủ tịch nước 2021 Sửa đổi

01 · 02 · 03

Lệnh Chủ tịch nước 2022 Sửa đổi

01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 09 · 10 · 11 · 12

 

Một số tác phẩm của tác gia này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".