Nguyễn Bá Học
(1857–1921)
Nguyễn Bá Học, người làng Giáp Nhất, huyện Thanh Trì, tinh thông Hán học, chuyển qua tân học, làm giáo học ở Sơn Tây và Nam Định, sau khi về hưu, chuyên việc trừ thuật. Cũng như Phạm Duy Tốn, ông là một trong những người Bắc đầu tiên viết truyện ngắn bằng quốc ngữ.

Tác phẩmSửa đổi

 

Các tác phẩm của tác gia này thuộc phạm vi công cộng tại các quốc gia có thời hạn bảo hộ bản quyền là cuộc đời tác giả và 80 năm sau khi tác giả mất hoặc ngắn hơn.


Chúng không chắc chắn đã thuộc phạm vi công cộng tại Hoa Kỳ nếu nó được phát hành từ năm 1923 đến 1977. Để có phiên bản dùng được cho Hoa Kỳ, xem {{PVCC-1996}}.