Tác gia:Nguyễn Bá Học

Nguyễn Bá Học
(1857–1921)
Nguyễn Bá Học, người làng Giáp Nhất, huyện Thanh Trì, tinh thông Hán học, chuyển qua tân học, làm giáo học ở Sơn Tây và Nam Định, sau khi về hưu, chuyên việc trừ thuật. Cũng như Phạm Duy Tốn, ông là một trong những người Bắc đầu tiên viết truyện ngắn bằng quốc ngữ.
Nguyễn Bá Học

Tác phẩm sửa

 

Các tác phẩm được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928 của tác gia này đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước. Những bản dịch hoặc lần tái bản phát hành sau ngày đó vẫn có thể có bản quyền. Các tác phẩm được phát hành sau khi tác giả mất có thể có bản quyền tùy thuộc vào chúng đã phát hành được bao lâu tại từng quốc gia và lãnh thổ cụ thể.