Tác gia:Mark Thomas Esper

Mark Thomas Esper
(1964–)
Mark Thomas Esper là một cựu giám đốc điều hành của công ty và cựu quân nhân Hoa Kỳ, hiện tại làm Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ.
Mark Thomas Esper

Tác phẩmSửa đổi

 

Một số tác phẩm của tác gia này thuộc phạm vi công cộng vì chúng là tác phẩm của chính quyền liên bang Hoa Kỳ (xem 17 U.S.C. 105).