Tác gia:Lê Quý Đôn

Lê Quý Đôn
(1726–1784)
Lê Quý Đôn (1726 - 1784) là người làng Diên Hà, trấn Sơn Nam, nay là thôn Đồng Phú, xã Độc Lập, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Ông là một vị quan đại thần dưới thời Lê Trung hưng, đồng thời cũng là nhà bác học nổi tiếng của Việt Nam với nhiều tác phẩm trên nhiều lĩnh vực.
Lê Quý Đôn

Tác phẩmSửa đổi

Chữ HánSửa đổi

Lịch sử - địa lýSửa đổi

Bách khoa thưSửa đổi

Thơ, vănSửa đổi

Triết họcSửa đổi

Chữ NômSửa đổi

Biểu khảiSửa đổi

ThơSửa đổi

Kinh nghĩaSửa đổi

Văn sáchSửa đổi

 

Các tác phẩm được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1927 của tác gia này đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước. Những bản dịch hoặc lần tái bản phát hành sau ngày đó vẫn có thể có bản quyền. Các tác phẩm được phát hành sau khi tác giả mất có thể có bản quyền tùy thuộc vào chúng đã phát hành được bao lâu tại từng quốc gia và lãnh thổ cụ thể.